Google Search & Display

Увеличете директния трафик и продажбите с Google Ads!

Когато потребителите търсят продукт, услуга или информация, първо се насочват към Google. Защо да заложите на Google Ads:
  • 90% от търсенията през декстоп компютри се извършват в Google;
  • 46% от кликанията при търсене се осъществяват до първите 3 рекламни резултата;
  • Рекламата в Google Ads повишава осведомеността за бранда с 80%;
  • 65% от малкия и среден бизнес използва Google Ads;
  • 35% от потребителите в Google извършват покупка в рамките на първите 5 дни от проучване на продукта.
img
Релевантен трафик
Релевантен трафик
С Google Ads получавате не само по-голям, но и по-релевантен трафик от потенциални клиенти към Вашия сайт.
Нови клиенти
Нови клиенти
Вашият бизнес ще се показва по първи резултати на потребителите, които точно сега търсят Вашия продукт или услуга.
Видимост
Видимост
С помощта на рекламата в Google се увеличава видимостта и разпознаваемостта на Вашия бизнес в онлайн пространството.
Нови аудитории
Нови аудитории
Рекламата в Google Ви позволява да достигнете до съвсем нови аудитории от хора с помощта на релевантни ключови думи.
Конверсии
Конверсии
С Google Ads ще увеличите конверсиите на Вашия сайт - запитвания, регистрации, заявки и покупки.
Бързи резултати
Бързи резултати
Google Ads е рекламна платформа, с която доказано се постигат бързи и надеждни резултати.

Какво включва услугата Google Ads /Search & Display/

Нашият екип притежава необходимите умения, опит и експертиза при провеждане на рекламни кампании за постигане на последователни и измерими резултати за Вашия бизнес. Услугата включва планиране, провеждане и отчитане на рекламни кампании за мрежите на Google – Search & Display, спрямо предпочитанията на клиента и спецификата на неговия бизнес.

  • Ще изготвим одит при същестуващи рекламни кампании в Google Ads за Вашия бизнес с препоръки и съвети относно тяхната ефективност;
  • Ще изготвим и стартираме рекламна кампания с одобрени от Вас настройки, ключови думи и рекламни послания;
  • Ще извършваме ежедневен мониторинг с цел оптимизиране представянето на рекламите;
  • При необходимост ще изготвим специална лендинг страница, към която да бъдат отвеждани клиентите след клик на рекламата - с цел оптимална конвертируемост;
  • Ще представим месечни репорти с ясна статистика за постигнатите резултати.

Свържете се с нас за реклама в Google Ads!

Нашите експерти ще Ви съдействат с реклама в Google Ads с цел постигане на оптимално високи резултати съобразно целите на Вашия бизнес.