Google Search & Display

Увеличете директния трафик и продажбите с Google Ads!

Когато потребителите търсят продукт, услуга или информация, първо се насочват към Google. Защо да заложите на Google Ads:
  • 90% от търсенията през декстоп компютри се извършват в Google;
  • 46% от кликанията при търсене се осъществяват до първите 3 рекламни резултата;
  • Рекламата в Google Ads повишава осведомеността за бранда с 80%;
  • 65% от малкия и среден бизнес използва Google Ads;
  • 35% от потребителите в Google извършват покупка в рамките на първите 5 дни от проучване на продукта.
Релевантен трафик
С Google Ads получавате не само по-голям, но и по-релевантен трафик от потенциални клиенти към Вашия сайт.
Нови клиенти
Вашият бизнес ще се показва по първи резултати на потребителите, които точно сега търсят Вашия продукт или услуга.
Видимост
С помощта на рекламата в Google се увеличава видимостта и разпознаваемостта на Вашия бизнес в онлайн пространството.
Нови аудитории
Рекламата в Google Ви позволява да достигнете до съвсем нови аудитории от хора с помощта на релевантни ключови думи.
Конверсии
С Google Ads ще увеличите конверсиите на Вашия сайт - запитвания, регистрации, заявки и покупки.
Бързи резултати
Google Ads е рекламна платформа, с която доказано се постигат бързи и надеждни резултати.

Какво включва услугата Google Ads /Search & Display/

Нашият екип притежава необходимите умения, опит и експертиза при провеждане на рекламни кампании за постигане на последователни и измерими резултати за Вашия бизнес. Услугата включва планиране, провеждане и отчитане на рекламни кампании за мрежите на Google – Search & Display, спрямо предпочитанията на клиента и спецификата на неговия бизнес.

  • Ще изготвим одит при същестуващи рекламни кампании в Google Ads за Вашия бизнес с препоръки и съвети относно тяхната ефективност;
  • Ще изготвим и стартираме рекламна кампания с одобрени от Вас настройки, ключови думи и рекламни послания;
  • Ще извършваме ежедневен мониторинг с цел оптимизиране представянето на рекламите;
  • При необходимост ще изготвим специална лендинг страница, към която да бъдат отвеждани клиентите след клик на рекламата - с цел оптимална конвертируемост;
  • Ще представим месечни репорти с ясна статистика за постигнатите резултати.

Свържете се с нас за реклама в Google Ads!

Нашите експерти ще Ви съдействат с реклама в Google Ads с цел постигане на оптимално високи резултати съобразно целите на Вашия бизнес.