Политика за поверителност

Политика за поверителност на Дигитална агенция "Be Bright Digital"

Нашата политика за поверителност предоставя информация на потребителите за това как се събират, използват, споделят и опазват събираните лични данни.

Защитата на личните данни е приоритетно за Дигитална агенция „Be Bright Digital“ и процесът по тяхната обработка е напълно прозрачен и открит.

Дигитална агенция „Be Bright Digital“ спазва и се съобразява с установените европейски директиви, правила и добри практики във връзка със Защита на личните данни /GDPR/.

Какви данни се съхраняваме

Дигитална агенция „Be Bright Digital“ събира, съхранява и обработва лични данни, които са необходими за предоставянето на предлаганите дигитални услуги. Съхраняваните лични данни са предоставени от клиента с неговото изрично съгласие. Те включват: две имена, имейл адрес, телефон, пощенски адрес. Посредством контактните форми на уеб сайта се събират и други данни като уебсайт на потребителя или предоставена по негово усмотрение информация в изпратеното до нас запитване.

Предоставените от клиентите лични данни в никакъв случай няма да бъдат използвани за други цели встрани от предварително договорените.

Предоставените лични данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, фалшификация, манипулация, неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Вашите права по отношение на предоставените лични данни

Всеки потребител или клиент, предоставил лични данни на Дигитална агенция „Be Bright Digital“, се ползва от следните права в съответствие с българското законодателство:

  • Да поиска справка за актуалните лични данни, които се съхраняват за него;
  • Да поиска данните да бъдат заличени, когато са налични условията за това;
  • Да изиска обработката на личните данни да бъде ограничена;
  • В определени от закона случаи да направи възражение срещу обработката на лични данни;
  • Да подаде жалба до Комисията за защита на лични данни.

При въпроси във връзка с обработката на Вашите лични данни от Дигитална агенция „Be Bright Digital“, не се колебайте да се свържете с нас на: info@bebrightdigital.com.

Други политики на Дигитална агенция "Be Bright Digital"