Изработка на Уеб Дизайн: Онлайн магазин ACM Монтана

Клиентът: АСМ Монтана

АСМ Монтана е компания, която предлага продукти в сферата на растителната защита съобразно постиженията на съвременните агротехнологии - препарати за посев, семена, торове и др.

Предизвикателството

Клиентът се нуждаеше от онлайн магазин, на който по лесен и достъпен начин да може да се извършва поръчка на предлаганите от тях продукти. За целта фирмата ни потърси за услугата уеб дизайн. Предизвикателството при неговата изработка бе, че в процеса на работа трябваше да се съобразят внимателно дизайнът и кодът на онлайн магазина със складовата платформа, към която ще се интегрират като разположение на елементи и функции.

Решението

Изработихме уеб дизайн със стилен и семпъл изглед, при който потребителското внимание се насочва веднага към предлаганата продуктова гама. Цялостната визия бе съобразена с вижданията на клиента, както и с особеностите на складовата система, с която той работи. Изработеният уеб дизайн в последствие накодихме в HTML формат.

Реализацията

Уеб дизайнът бе изработен съобразно предварително поставените срокове, като следвахме организиран и последователен процес на работа:
  • На ниво концепция изговорихме с клиента какви елементи ще се съдържат на отделните страници на сайта - заглавна страница, категорийна, продуктова, информационна и др.;
  • Уточнихме цветовата гама на онлайн магазина, както и шрифтове и основно послание на заглавните изображения;
  • Изготвихме началната страница в PSD формат.
  • След одобрение на клиента на homepage пристъпихме към изработката и на останалите видове страници;
  • По PSD файловете направихме сайта с HTML;
  • Сайтът беше тестван, като беше направена и щателна проверка за интеграцията със складовата система;

Какво споделя клиентът

Съвместната работа по проекти с BeBright Digital винаги е била "Bright" (pun intended!). Страхотни професионалисти с креативно мислене и ангажираност към проектите!
Илиян Михайлов
ACM Montana
Научете повече за дигиталните услуги, предлагани от "Be Bright Digital"